Szövegdoboz: Előlap Szövegdoboz: Információk Szövegdoboz: Hátlap

 

 
Szövegdoboz: Tartalom 1 Szövegdoboz: Tartalom 2 Szövegdoboz: Tartalom 3
Szövegdoboz: Tartalom 4 Szövegdoboz: Tartalom 5 Szövegdoboz: Letöltések
Szövegdoboz: Boltok
Szövegdoboz: Múzeumlátogatás

Előkészületben

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Walter Russell: Az egyetemes egység (The Universal One)

és Az otthoni előadássorozat (A Home Study Course)

 

A Tesláról szóló könyv második kiadásában található információkkal ellentétben Russellnek technikai vonatkozásban nem A Fény Titka (The Secret of Light) c. műve, hanem a legelső, a The Universal One tekinthető a legrészletesebb munkájának. Korábban még nem tudtam elolvasni Russell műveit, így a hivatalos honlap ismertetőjére hagyatkoztam, ami tévedéshez vezetett. Azonban még a The Universal One c. könyve sem érthető meg könnyen, ehhez meg kell ismerni Russell szóhasználatát, alapfeltevéseit és magyarázatait, amiket csak az élete vége felé, 1950-ben a feleségével közösen kidolgozott, A Home Study Course (később pedig a The Complete Home Study Course) c. tizenkét részes tanfolyam jellegű munkájában ismertet meg az olvasóval kielégítő mértékben (ennek is főleg csak az utolsó, 12. fejezetében. Amíg ezt el nem olvastam, addig egyre növekvő kétellyel viszonyultam Russellhez, és csak a periódusos rendszerének létezése miatt folyattam a további kutatást, mivel ez, és Tesla nyilatkozata Russellről egyrészt megkérdőjelezhetetlen tényként, másrészt az egyik valaha élt legnagyobb természettudós véleményeként azt mutatták, hogy kell lennie egy olyan Russell-műnek, ami valóban jelentős ismereteket tartalmazhat. Ez a mű pedig a legelső könyve, a The Universal One c. munkája, ennek teljes megértéséhez azonban először – mint említettem –  el kell olvasni A Home Study Course c. könyvét. Így aztán már érthetővé válik Russell tudása, amit a hetedik alkalommal bekövetkezett, tökéletes megvilágosodása után írt le könyv formájában. Ebben részletesen ismerteti a világ felépítését, azokat az ismereteket, amelyeket az anyagi létezésen túli forrásból szerzett. Az 1921-es megvilágosodása után hat évvel jelent meg először ez a könyv, a köztes időben autodidakta módon a természettudományok minden területében elmélyedten folytatott tanulmányokat annak érdekében, hogy érthetően el tudja magyarázni megszerzett tudását, mely nemcsak filozófiai, hanem tudományos vonatkozásban is páratlan ismereteket tartalmaz. A tudományos felkészülését többek között nem kisebb személyiség, mint Nikola Tesla is segítette, aki a következőket tanácsolta Russellnek:

 

„Tartsa gondolatait ezer évig egy páncélszekrényben elzárva, és várjon a nyilvánosságra hozatalával addig, amíg az emberi tudat képes lesz megérteni azokat.”

 

Szerencsére Russell nem fogadta meg Tesla tanácsát, és önerőből 1000 példányban kiadta fenti művét, melyet eljuttatott az USA vezető tudósainak. Bár a könyve nem hozta meg a kívánt érdeklődést, de tudását minősíti az a tény, hogy az általa megalkotott periódusos rendszerben több olyan elemet is feltűntetett (a 93-as rendszámú neptúniumtól kezdve a 105-ös rendszámú hániumig, valamint még legalább 10 különböző elemet és izotópot, összesen legalább 20 ! elemi részecskét), amelyeket csak évekkel később fedeztek fel hivatalosan, de ezek mindenképp Russellnek tulajdoníthatók. Ezzel ő lett a legtöbb elemet elméletileg felfedező tudós, ennek ellenére nevét nem találjuk meg egyetlen elem felfedezőjeként sem. (Csak a gyakorlati előállítás számít ezen a téren, az viszont nem, hogy valaki mindenkit megelőzve egy tökéletes periódusos rendszert alkotott!) Ugyancsak ő fedezte fel a hidrogén két izotópját, a deutériumot és a tríciumot, és ezért később díszdoktori elismerést is kapott. (Periódusos rendszere megtekinthető a Tesláról szóló könyvben, az általa felfedezett elemek természetesen a maitól eltérő néven szerepelnek a saját rendszerében.) Russellnek ez a műve azért is rendkívüli, mert elsőként és mind ez idáig egyedüliként publikált egy olyan könyvet a történelemben, amelyben nemcsak a fizikai világ egységes felépítését (UT) magyarázta el, az elektromosság, a mágnesesség, a radioaktivitás és a gravitáció részletes ábrákkal illusztrált összefüggésein át, a legkisebb anyagi részecskétől a csillagrendszerekig, hanem benne az ember szerepét és kapcsolatát a mesterségesen teremtett világ minden részével.

Russell életében még sok jelentős filozófiai tartalmú könyvet írt, de a kis számú, technikai ismereteket is tartalmazó könyvei részletességükben nem érték el az első műve teljességét, és A Home Study Course érthetőségét, ezért önmagukban tudományosan nem is értelmezhetők megfelelően. Ennek ellenére életében bizonyos okok miatt már nem kívánta újra kiadni ezt a könyvét. Véleményem szerint megfogadta Tesla tanácsát, és nem akarta az idő előtt nyilvánosságra hozott tudással felborítani az emberiség fejlődését. Az első műve következő megjelenésre a halála után csaknem tíz évvel később, 1974-ben került sor. Russell ezen munkája nagymértékben segít megérteni Tesla gondolkodását és késői munkásságát, valamint a fizikai világunkról alkotott képét is, mert a két tudós nézete szinte minden tekintetben megegyezett egymással. Tesla és Russell egymásra hatása egyébként világosan felismerhető életművükben, szóhasználatuk és gondolataik azonosságában.

Russellnek A Home Study Course c. könyvét feltétlen meg  kell még említenem, mert ebben minden tudását egy egyénileg elsajátítható tanfolyam jelleggel adja át a szellemi kiteljesedést kereső olvasónak. A Home Study Course c. mű mintegy keretként zárja le Russell munkásságát, és betölti az általa alapított University of Science and Philosophy, azaz a Tudomány és Filozófia Egyeteme c. intézmény küldetését, vagyis olyan ismeretekkel látja el az érdeklődőket, amelyek segítenek elérni az emberek földi létezésének a célját, vagyis a kozmikus öntudatra ébredést. Az első tizenegy fejezetben szép lassan adagolja az alapismereteket, amelyekre végül az utolsó 12. fejezetben felteszi a koronát. E műve ismeretében aztán már minden korábbi írása is teljesen érthetővé válik. Személy szerint életem egyik legfontosabb olvasmányának tartom ezt a könyvet, amely alapja szinte minden, manapság jelentősnek mondható spirituális könyvnek, ezért tiszta szívvel ajánlom minden ébredező lélek számára. Ugyanakkor Russell valamennyire mégis megfogadta Tesla tanácsát, mivel könyvei szándékosan nem tankönyvként íródtak meg, így csak azok fogják részleteiben is megérteni, és majd egyszer talán gyakorlati hasznát venni, akik valóban képesek magukat szellemileg fokozatosan arra a szintre fejleszteni, melyen a megszerzett tudást már nem az önös vagy hatalmi érdekekre, hanem az emberiség hasznára fordítják.

Russell eme két legfontosabb művének magyarországi kiadása bizonytalan ideig szünetel. Azoknak az angolul tudó érdeklődőknek, akik természettudományokkal, fizikával, kémiával, energetikával, csillagászattal, filozófiával vagy létkérdésekkel foglalkoznak, Russell ezen könyvei felbecsülhetetlen jelentőségűek, ezért feltétlen javaslom akár az amerikai eredeti könyvek (A Home Study Course és a The Universal One) beszerzését és elolvasását.

Bővebb információk erről a két műről és Walter Russellről az alább hivatkozásokon érhetők el:

 

philosophy.org         walter-russell.org